Healing With Fire
Part 3 
טכניקות ריפוי במוקסה ישירה יפנית

פריון נשים
גניקולוגיה
הריון ולידה
פריון ותפקוד מיני גברים.
בסמינר זה אני ממשיך את שהתחלתי בשני
הסמינרים הקודמים, והפעם אחלוק עמכם מרשמי
טיפול וידע קליני רב, גם מעבר לתחום המוקסה,
מעשרות שנות נסיון עם אלפי מקרים של פריון נשים
וגברים, גניקולוגיה, הריון ולידה.
הסמינר מיועד למטפלים ולסטודנטים מתקדמים
המעוניינים להתפתח ברמה הקלינית.
ההתמקדות בסמינר זה תהיה מעשית, כלומר על
מרשמי מוקסה ישירה בעלי יעילות גבוהה שנצבר
עמם נסיון רב שנים ע:י מאסטרים ידועי שם.

Take your career and
expertise to a new level!

4 שיעורים

הקלטה של סמינר אונליין למוקסה ישירה בן ארבעה מפגשים

5 קטעי וידאו

באורך כולל של 9.5 שעות

השיעורים