Healing With Fire
Part 1 
טכניקות ריפוי במוקסה ישירה יפנית

הקלטה של סמינר אונליין למוקסה ישירה בן ארבעה מפגשים
עם רן כליף
הסמינר מיועד למטפלים ולסטודנטים מתקדמים שהתנסו בשיטת טיפול עתיקת
יומין זו או עוסקים בה ומעוניינים להתפתח ברמה הקלינית.
על כן, ההתמקדות בסמינר זה תהיה על מרשמים קליניים בעלי יעילות גבוהה
למצבים רבים, ללא פילוספיה מיותרת ותיאוריה מעייפת.

Take your career and
expertise to a new level!

4 שיעורים

הקלטה של סמינר אונליין למוקסה ישירה בן ארבעה מפגשים

5 קטעי וידאו

באורך כולל של 9 שעות

השיעורים